Όροι χρήσης

Σύμβαση Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον κόμβο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του κόμβου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του κόμβου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του κόμβου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του αναφερόμενου ιδιοκτήτη του κόμβου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το λογισμικό εσωτερικής διαχείρισης του περιεχομένου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του κατασκευαστή του κόμβου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του κόμβου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο κόμβος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του κόμβου.

 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

- O κόμβος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
- Tο τεχνικό προσωπικό του κόμβου δεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του κόμβου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του κόμβου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή.
- O κόμβος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
- Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
- Επισκέπτες / χρήστες του κόμβου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κόμβου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
- Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο κόμβος διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
- ο κόμβος και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

 

Παραγγελίες

Οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν προϊόντα της ιστοσελίδας, αφού πρώτα έχουν εγγραφεί ως μέλη ή τηλεφωνικά. Κατά την διαδικασία της παραγγελίας, σαν στοιχεία αποστολής και χρέωσης, λαμβάνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες που έχει δηλώσει ως μέλος ο χρήστης . Πλην των στοιχείων του μέλους, ζητούνται και πληροφορίες οικονομικής φύσεως όπως αριθμός και ημ/νία λήξεως πιστωτικής κάρτας, εφόσον έχει επιλεχθεί ως μέσο πληρωμής.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την χρηματική εκκαθάριση και την αποστολή των παραγγελιών. Σε περίπτωση προβλήματος αναφορικά με την παραγγελία, αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με τον αγοραστή. Το email που έχει δηλωθεί από τον χρήστη, χρησιμοποιείται για την αποστολή του επιβεβαιωτικού αγοράς καθώς και όποιας άλλης πληροφορίας σχετική με την αγορά.


Αποστολή

Η αποστολή του προϊόντος πραγματοποιείται μέσα σε 1 - 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας (σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα).


Επιστροφή προϊόντος

Εφόσον ο αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από το προϊόν, θα πρέπει να αποστέλλει άμεσα σχετικό email στο orders@lpr.gr αναφέροντας τα στοιχεία του και τον αριθμό παραγγελίας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιστρέφει το προϊόν όπως ακριβώς το παρέλαβε (μαζί με το κουτί αποστολής) στην εταιρεία, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο του προϊόντος. Κατά την επιστροφή θα εσωκλείει και την «Φόρμα Επιστροφής» που θα του σταλεί μέσω email , συμπληρώνοντας τον λόγο επιστροφής καθώς και έναν λογαριασμό τραπέζης προκειμένου να κατατίθεται το ποσό που κατέβαλλε κατά την αγορά (αλλά όχι τα κόστη αποστολής).


Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος

Στην περίπτωση που πραγματοποιείται επιστροφή λόγω ελαττώματος, ο χρήστης πραγματοποιεί τα παραπάνω, δηλώνοντας στο email καθώς και στην «Φόρμα Επιστροφής» αν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος. Με την παραλαβή του ελαττωματικού, διενεργείται σχετικός έλεγχος. Εφόσον το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό και εφόσον επιθυμεί νέα παραλαβή ο αγοραστής, ένα νέο αποστέλλεται σε αυτόν.


Μη παραλαβή παραγγελθέντος προϊόντος

Σε περίπτωση μη παραλαβής του προϊόντος εντός 33 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, ο αγοραστής θα αποστέλλει σχετικό email στο orders@lpr.gr αναφέροντας τη μη παραλαβή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον αριθμό παραγγελίας. Εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι πράγματι το προϊόν απωλέσθη κατά την αποστολή, θα ζητείται από τον αγοραστή ένας λογαριασμός τραπέζης προκειμένου να κατατίθεται το ποσό αγοράς.


Μη παροχή υπηρεσιών

Σε περίπτωση που το κατάστημα για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέσει εκτελέσει μια παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός 15 ημερών το κατάστημα θα επιστρέψει στον αγοραστή το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλλε κατά την αγορά.


Εγγύηση

Οι μεταχειρισμένοι εκτυπωτές δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε εγγύηση από την εταιρεία μας.

 

 

All Toner Cartridges is not affiliated with any OEM manufacturers. All manufacturer names and logos are registered trademarks of their respective owners and are used here for identification purposes only.